Když chci vědět víc

Když chci vědět víc

Víc informací o profesích a oborech

Pokud se rozhodujete o své budoucí profesi a tím pádem i o střední škole, která vás na tuto profesi nejlépe připraví, pak je dobré sesbírat si o této profesi (i škole) co nejvíce informací, a ty můžete mimo jiné najít zde:

Opavský veletrh povolání

Pokud nás zrovna nebrzdí a neomezuje koronavirus, pak každým rokem ve druhé polovině října probíhá Opavský veletrh povolání, jehož hlavními organizátory jsou Okresní hospodářská komora Opava a Úřad práce ČR pobočka Opava. Jde o jedinečnou příležitost, kdy můžete v jednom čase a na jednom místě pohovořit nejen se zástupci převážně opavských středních škol, ale také se zástupci opavských zaměstnavatelů.

Aktuálně Vám jistě přijde vhod přehled Dnů otevřených dveří  na středních školách na Opavsku i v okolí, který na stránkách Opavského veletrhu povolání najdete.

Nejen pro důkladnou přípravu na Opavský veletrh povolání, ale také při úvahách „kam na střední“ Vám zcela určitě pomůže tento Pracovní sešit.

 

Můj život po škole

Výborná aplikace, kterou vytvořil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, obsahuje téměř 200 profesí, o nichž Vám velmi přehlednou formou podá následující informace:

  • stručný popis toho, co člověk zastávající tuto profesi přesně dělá
  • jaká je průměrná hrubá i čistá mzda této profese v Moravskoslezské kraji
  • jaká je šance na uplatnění (= získání pracovního místa)
  • jaké je vhodné vzdělání a které školy Vám ho poskytnou
  • jak vypadá pracovní prostředí, ve kterém se tato profese vykonává

Medailonky profesí

Informace o tom, co konkrétně, jak a v jakém prostředí určitá profese vykonává, můžete najít třeba zde:

Řemeslo je cool  cílem tohoto projektu není jen pouhé představení řemesel, ale také osvěta spočívající v šíření myšlenky: „Že pro spoustu mladých lidí může být správnou cestou vyučit se řemeslu a být úspěšný v dané profesi. A to nejen s ohledem na pracovní uplatnění, společenskou potřebu, zajímavé finanční ohodnocení ale i v souvislosti s případným navazujícím studiem v oboru.“

 

Víc informací o sobě samé/m

Sebepoznávání

Pro usnadnění tzv. sebepoznávání existují různé aktivity, které byly v minulých letech zpracovány do formy různých pracovních listů či návodů. Například:

Kariéroví poradci plzeňského centra Info Kariéra v minulém roce vytvořili hned několik pracovních listů zaměřených na volbu budoucí kariéry u dětí na druhém stupni ZŠ.

Pracovní listy SEBEPOZNÁNÍ  obsahují celkem 15 aktivit zaměřených nejen na sebepoznávání a mapování silných a slabých stránek, ale také třeba na rozhodování spojené s výběrem SŠ.

Testy profesní orientace

Jsou školy, které mají zakoupenou licenci k některému z níže uvedených testů. V takovém případě bývá jejich kariérový poradce vyškolen mimo jiné také na to, jak výsledky těchto testů interpretovat a v rámci individuálního pohovoru je může s žákem (případně také s jeho rodiči) společně prodiskutovat.

Pokud máte zájem projít si nějaký ten testík sami, pak níže uvádíme odkazy na některé z nich. Testy jsou placené.

Důležitá informace: výsledky testů nikdy neberte jako „dogma“ – tzn. něco, co bude platit zcela, bez výjimky na 100 % –, ale pouze jako doplňkovou informaci, se kterou vy sami naložíte podle své úvahy.