Přihlásit

Exkurze a Besedy

Od začátku léta 2020 jsme s pomocí místopředsedy představenstva Okresní hospodářské komory Opava, pana Walo Hinterbergera oslovili zástupce opavských firem a představili jim myšlenku rezervačního systému. Ten by základním školám na Opavsku měl umožnit snazší organizaci exkurzí a zároveň rozšířit nabídku exkurzí pokud možno tak, aby byla zastoupena většina segmentů trhu práce.

K našemu překvapení byla reakce ze strany firem více než pozitivní.

Momentálně se neodvažujeme hádat, kdy koronavirová pandemie ustoupí natolik, abychom mohli zorganizovat první exkurzi. S klidným svědomím však můžeme napsat, že už se nemůžeme dočkat a exkurze „rozjedeme“ hned, jak to bude možné.

Co se týká besed, tak máme vytipováno několik osobností (či nositelů zajímavých příběhů), které začneme oslovovat letos na jaře.

EXKURZE

Organizujeme širokou škálu exkurzí dle preferencí jednotlivých kariérových poradců a zájmu žáků. Opusťte zdi školy a nahlédněte do světa práce.

více info

BESEDY

Besedy s nositeli inspirativních příběhů - kudy vedla jejich cesta k vysněnému povolání?

více info