Teoretická východiska

Trocha teorie
Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU

Tato studie podává ucelený pohled na předpokládané budoucí změny na pracovním trhu. Dozvíte se v ní o trendech v oblasti digitalizace i o zrychleném tempu automatizace.
Dopady Digitalizace Na Trh Práce ČR A EU

Průvodce budoucností – Jak firmy ve střední a východní Evropě přistupují k digitální revoluci

Digitální transformace není žádný pomíjivý trend. Je to změna paradigmatu, která od základu převrací styl podnikání i to, jak společnosti udržují krok s konkurencí a komunikují se svými zákazníky. Týká se všech oborů a otázkou není, zda dojde k narušení zavedených pravidel, ale kdy a jak to proběhne.
Průvodce budoucností

Národní iniciativa Průmysl 4.0

Nová průmyslová revoluce, Průmysl 4.0. Tyto pojmy začínají hýbat světem. Současná potřeba komplexních řešení, která přesahují možnosti jednoho výrobního oboru nebo procesu, vyvolává změny a pohyby, jaké dosud neměly obdoby. Automatizace, robotizace, digitalizace. To vše, a nejen to, je součástí „Průmyslu 4.0“.
Národní Iniciativa Průmysl 40
Průmysl 4.0

Trendy v oblasti lidského kapitálu v ČR i ve světě

Průzkum společnosti Deloitte. Globální trendy v oblasti lidského kapitálu na základě odpovědí téměř 10 000 respondentů ze 119 zemí odkrývá deset nejvýznamnějších trendů, které budou formovat oblast HR v nadcházejícím období.

Již v loňském roce se trendy v oblasti lidského kapitálu formovaly kolem témat souvisejících se společensky odpovědnou organizací. Tedy organizací, jejímž posláním je nejen vytvářet zisk, ale také brát ohled na životní prostředí a společnost. Ať už jsou to zaměstnanci, zákazníci nebo celé komunity, v nichž působí. V České republice se letos do průzkumu zapojilo 106 byznys a HR lídrů ze širokého spektra odvětví. 84 % českých respondentů se domnívá, že společenská témata mají dopad i na jejich organizaci a až 93 % si uvědomuje, že jejich veřejné vystupování na poli společenských otázek může mít pozitivní dopad na nábor a retenci zaměstnanců.
Trendy V Oblasti Lidského Kapitálu v ČR i ve Světě