Kam se obrátit pro radu

Kam se obrátit pro radu

Na Opavsku existuje několik institucí, které vám umí poradit s výběrem vaší budoucí kariéry.

Centrum inkluze o.p.s.

Společnost, jejímž cílem je, mimo jiné, rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy mezi školami, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími institucemi a okolní komunitou. Zaměstnává psychology, terapeuty, mediátory, speciální pedagogy, terénní pracovníky i kariérovou poradkyni. Služby jsou částečně hrazené.

Společnost sídlí v Opavě na adrese:
Na Rybníčku 56 (v prostorách centra LoveCoWork Opava)
746 01 Opava

E-mail: info@centruminkluze.cz

Tel.: +420 728 343 747

Více informací naleznete ZDE.

 

Pedagogicko-psychologická poradna Opava, p. o. (PPP)

Poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství, včetně kariérového poradenství. Služby jsou poskytovány bezplatně a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Pokud uvažujete o využití služeb PPP, pak počítejte s delší čekací lhůtou (v řádu měsíců).

PPP se v Opavě nachází na adrese:
Rybí trh 8
746 01 Opava

E-mail: posta@pppopava.cz

Tel.: +420 730 855 223, +420 553 622 768, +420 553 625 736

Více informací naleznete ZDE.

 

Informační a poradenské středisko Úřadu práce (IPS ÚP)

Informační a poradenské středisko ÚP poskytuje informace z oblasti vzdělávání (o síti středních, vyšších odborných a vysokých škol, studijních a učebních oborech, nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání atd.). Služby jsou poskytovány bezplatně.

Žáci devátých tříd základních škol navštěvují IPS ÚP v rámci výuky předmětu „Člověk a svět práce“.

V Opavě se IPS ÚP nachází na adrese:
Bochenkova 4
746 01 Opava

E-mail: ips.op@uradprace.cz

Tel.: +420 950 142 440, 462

Více informací naleznete ZDE.

 

Kariérovým poradenstvím se zabývají také tyto společnosti sídlící v Ostravě:

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MS PAKT)

MS PAKT v rámci svých služeb nabízí také kariérové poradenství – pomůže vám zorientovat se ve vašich schopnostech, dovednostech a vlastnostech. Pomůže vám zjistit, jakým profesním směrem se dále vydat. Poskytne vám informace o možnostech studia na středních školách a vysokých školách i o možnostech dalšího studia a získání pracovní praxe (dobrovolnictví, studium cizích jazyků, práce u nás i v zahraničí, přípravné kurzy na vysoké škole, pracovní a studijní stáže).

Za zmínku stojí také fakt, že MS PAKT je autorem nejen úspěšné (dostali za ni Národní cenu kariérového poradenství 2020), ale především praktické a užitečné aplikace Můj život po škole.

Protože se MS PAKT nezaměřuje pouze na kariérové poradenství náctiletým, ale také dospělým, neměli bychom zapomenout na jejich projekt Moje místo v MSK. Projekt nabízí profesionální poradenství jednotlivcům a online aplikaci pro firmy (chytrý matching), to vše zdarma.

Důkazem toho, že kolegové z MS PAKTu jsou opravdu hodně aktivní, je skutečnost, že od poloviny ledna 2021 rozjedou Online veletrh středních škol v Moravskoslezském kraji.

MS PAKT zaměstnanosti, z.s. sídlí na adrese:
Výstavní 2224/88
709 00 Ostrava – Mariánské hory

E-mail: info@mspakt.cz

Tel.: +420 725 736 355

Více informací naleznete ZDE.

 

REGIO, výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.

Jedním z cílů společnosti REGIO je rozvíjet individuální práci s žáky základních a středních škol se zaměřením na rozvoj jejich potenciálu a nadání. Společnost provozuje také Centrum osobnostního a kariérového rozvoje.

Tyto služby jsou hrazené.

Společnost REGIO sídlí na adrese:
Hasičská 551
700 30 Ostrava-jih Hrabůvka

E-mail: poradna@regio-poradna.cz

Tel.: +420 595 136 359

Více informací naleznete ZDE.